SHRUTIKA DESAI

 • Name
 • SHRUTIKA DESAI
 • Age
 • 23
 • Height
 • 5.3
 • Body Type
 • Slim
 • Complexion
 • Fair
 • About SHRUTIKA
 • .